USB/SD

ZetStor Data tilbyr mange løsninger for USB og SD kopiering fra U-Reach, IMI, Microboards og Vinpower. For mere info om våre modeller og bestilling, gå till vår webshop eller kontakte oss direkte

Hårddiskkopiering

Gjennom MediaClone, ICS og U-Reach produkter kan vi tilby harddiskkopiering fra noen få enheter til industriell kopiering, samt ulike forensiske produkter. For mer info om våre modeller og bestilling, gå till vår webshop eller kontakt oss.