Sterke Degaussere

Sterke Degaussere

Vi leverer ProDevice ASM120 Degausser i Skandinavia for både for salg og leie.

Slett magnetiske databærere raskt og effektivt ved å bruke en
Degausser. 11.000 Gauss styrke gir en effektiv sletting av alt
magnetiskt materiael som f.eks. harddisker og tape.

19.08.2014 20.01